Turun tyttöjen talo

Tyttöjen Talo® on maksuton vapaa-ajan tila 10–28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Voit viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja kokeilla sinua kiinnostavia asioita yhdessä tai itsekseen.

Turussa on kaksi Tyttöjen taloa, keskustassa ja Varissuolla. Toiminnassamme tärkeää on avoin, vuorovaikutteinen, luottamuksellinen, erilaisuutta hyväksyvä sekä turvallinen ilmapiiri. Tilamme ovat esteettömät.

Jos mieltä painaa jokin asia, voit keskustella aikuisen kanssa luottamuksellisesti kahden kesken. Poikkeustilan aikana voit ottaa yhteyttä työntekijöihin missä tahansa asiassa, joka painaa mieltä. Tiedotamme Instagramissa, Snapchatissa ja Facebookissa poikkeusajan toiminnoista.

Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä.

 

V A R I S S U O

Toiminta 10-16 -vuotiaille ja heidän äideilleen.
Katteluksenkatu 4, 20610 Turku.

T U R U N   K E S K U S T A

Toiminta 12-28 -vuotiaille.
Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku.
(Toinen kerros.)

Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen muotoja, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua.

Turun Tyttöjen Talo on Auralan Nuoret ry:n toimintaa ja toimintaamme ohjaa taustaorganisaatiomme, Setlementtiliiton arvot. Toimintaa pääasiallisesti rahoittaa STEA ja Turun kaupunki.

Turun tyttöjen talo

Tyttöjen Talo® on maksuton vapaa-ajan tila 10–28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Voit viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja kokeilla sinua kiinnostavia asioita yhdessä tai itsekseen.

Turussa on kaksi Tyttöjen taloa, keskustassa ja Varissuolla. Toiminnassamme tärkeää on avoin, vuorovaikutteinen, luottamuksellinen, erilaisuutta hyväksyvä sekä turvallinen ilmapiiri. Tilamme ovat esteettömät.

Jos mieltä painaa jokin asia, voit keskustella aikuisen kanssa luottamuksellisesti kahden kesken. Poikkeustilan aikana voit ottaa yhteyttä työntekijöihin missä tahansa asiassa, joka painaa mieltä. Tiedotamme Instagramissa, Snapchatissa ja Facebookissa poikkeusajan toiminnoista.

Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä.


Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen muotoja, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua.

Turun Tyttöjen Talo on Auralan Nuoret ry:n toimintaa ja toimintaamme ohjaa taustaorganisaatiomme, Setlementtiliiton arvot. Toimintaa pääasiallisesti rahoittaa STEA ja Turun kaupunki.

V A R I S S U O

Toiminta 10-16 -vuotiaille ja heidän äideilleen.
Katteluksenkatu 4, 20610 Turku.

T U R U N  K E S K U S T A

Toiminta 12-28 -vuotiaille.
Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku.
(Toinen kerros.)

Sosiaalinen media

@turuntyttojentalo

@turuntyttojentalo

@ttkeskusta / ttvarissuo

Instagram
@turuntyttojentalo

TikTok
@turuntyttojentalo

SnapChat
@ttkeskusta / ttvarissuo

Yhteistyössä

Turun keskusta

Yliopistonkatu 26 B, 2. kerros

20100 Turku

Turku, varissuo

Katteluksenkatu 4

20610 Turku